Instal·lacions Activa en ple rendiment

Les nostres instal·lacions compten amb una capacitat de 140 Tm per dia.

Disposem de servei de mescla per a les nostres formulacions i per als nostres clients.

Oferim la possibilitat als nostres clients de mesclar les seves pròpies formulacions en unes instal·lacions que disposen de l’última tecnologia.

Podem oferir diversos tipus de mescla depenent de les necessitats del producte, ja que disposem de:

  • Mescladora bicònica amb capacitat de 8000 L.
  • Lödige Turbulence d’alta intenstitat amb capacitat de 3500 L.
  • Lödige Turbulence d’alta intenstitat amb capacitat de 4500 L.
  • Diferents mescladores V i bombos amb capacitats compreses des dels  5 L (laboratoris) fins als 1500 L.
Instal·lacions tecnològicament equipades

Al·lergens

Prestem especial atenció als productes amb al·lèrgens i modificats genèticament (OGM), separant-los per zones i en dos magatzems diferents evitant la contaminació creuada.

Magatzem i logística