Activa Food Tech, S.A.

Activa Food Tech és una empresa dedicada al desenvolupament de solucions alimentàries personalitzades.

Aportem solucions alimentàries encarades al desenvolupament de productes vegetals, càrnics, així com desenvolupem solucions ecològiques, distribuïm maquinària i assessorem empreses del sector en la creació i millora de productes alimentaris.

Què ens fa diferents?

Ens diferenciem ja que som una empresa àgil, disposem de la certificació IFS Food (International Food Standard), avalada per l’organisme internacional FFSI: Global Food Safety Innitiative.

Paral·lelament, tenim una metodologia de treball pròpia, cosa que ens aporta una elevada capacitat de reacció davant les peticions específiques de cada client. Aquest tret ens fa més competitius i professionals.

Servei al client

Gaudim de la satisfacció dels nostres clients i col·laboradors gràcies al nostre equip humà, la nostra tecnologia, els processos de millora continuada i l’esperit de superació.

Suport continuat

A Activa Food Tech construïm relacions basades en la confiança i el suport continuat als nostres clients. Això significa que treballem contínuament per oferir un servei personalitzat i de qualitat a cadascun dels nostres clients.

Flexibilitat

La flexibilitat de producció és un dels nostres punts forts. El nostre model de gestió, basat en el binomi qualitat i flexibilitat, ens permet focalitzar esforços per garantir que aquestes dues variables es mantenen intactes en qualsevol de les nostres activitats professionals.

Formulacions personalitzades

El nostre tret diferencial és que no fabriquem additius per a la seva comercialització. És a dir, només creem els additius necessaris per assolir el resultat esperat per cada client.

Rapidesa

Ens prenem els terminis d’entrega i la satisfacció del client molt seriosament. Això implica que gestionem totes les comandes per tal de garantir la màxima rapidesa i qualitat en les entregues.

Missió

La nostra missió consisteix en proporcionar a la indústria alimentària solucions tecnològiques avançades i desenvolupades a mida amb les màximes garanties de qualitat i satisfacció dels clients.

Per assolir la nostra missió empresarial treballem amb la formulació, producció i comercialització de mescles d’ingredients funcionals i tecnològics, la distribució d’additius, ingredients i maquinària de fabricants de prestigi internacional.

Visió

Activa Food Tech vol ser reconeguda com l’empresa líder en l’assessorament tecnològic de tipus alimentari i en capacitat de reacció en gestió de comandes.

Valors

Els nostres valors ens permeten orientar tots els nostres esforços en la direcció que hem escollit.

Lideratge

Per oferir l’excel·lència en la qualitat i el servei invertim continuadament en recursos humans i tecnologia. Així és com podem garantir la millora continuada dels nostres productes i processos.

Confiança i seguretat

Complim amb tots els requisits legals i reglamentaris a nivell de seguretat alimentària ja que un dels nostres pilars d’actuació és l’assegurament de la qualitat i seguretat alimentària de tots els productes que dissenyem, fabriquem i comercialitzem.

El nostre sistema de gestió compleix amb les màximes garanties de seguretat alimentària a escala internacional.

Respecte per l’entorn i sostenibilitat

Estem compromesos amb el medi ambient. Per això tenim un consum responsable d’aigua, energètic i evitem el malbaratament de productes. Gestionem de forma sostenible tots els residus que generem per tal de minimitzar l’impacte ambiental.

Treball en grup

El treball en grup i la sinceritat ens permeten desenvolupar noves solucions orientades al manteniment de la satisfacció dels nostres clients.

A més, com a empresa optem per un model que contempla la conciliació entre la vida laboral i familiar de tots els treballadors de l’empresa, cosa que beneficia el clima laboral de la nostra empresa.

Ètica professional

Treballem de forma coherent amb la nostra missió, visió i valors. Treballem sent fidels als nostres principis en cadascuna de les activitats que desenvolupem.

Tant la nostra missió, la visió com els valors es concreten i es despleguen en objectius específics que són periòdicament avaluats i aprovats per direcció ja que vetllem per garantir que totes les accions que desenvolupem es guien per aquests principis.

Esperit emprenedor

La curiositat i la voluntat de millorar ens ajuda a treballar de forma constant i orientada a la millora. Aquesta mentalitat ens permet oferir productes i solucions innovadores, personalitzades i noves.

Comunicació amb el client

La relació amb els clients es basa en la proximitat i la flexibilitat. Sempre tenim presents les necessitats actuals i futures dels nostres clients per garantir la seva satisfacció tant a curt com a llarg termini.